• 04.11.2021

Čistenie a revízia nádrže na PHM: Bezpečné vyčistenie a kontrola vašej nádrže

Čistenie a revízia nádrže na PHM: Bezpečné vyčistenie a kontrola vašej nádrže

 

Skladujete v nádržiach naftu, benzín, vykurovacie oleje alebo iné látky, ktoré je potrebné bezpečne skladovať v určitých podmienkach? Zabezpečenie nádrže na pohonné látky, ktorá spĺňa bezpečnostné normy, nie je vašou jedinou úlohou. Nádrže na pohonné látky potrebujú pravidelné čistenie a revíziu, aby vám mohli slúžiť niekoľko rokov bez rizík. 

 

V dnešnej dobe sú do paliva pridávané bio zložky, čo výrazne znižuje kvalitu pohonných látok. Pokles kvality paliva spôsobuje, že nádrže, v ktorých sa pohonné látky skladujú, sa rýchlejšie zakalia. Preto je potrebné aspoň raz ročne zabezpečiť odkalenie nádrže. 

 

Ako majiteľ nádrže však musíte myslieť aj na pravidelnú revíziu a čistenie. Samotné odkalenie nádrže nenahradí kompletné vyčistenie nádrže na PHM pred revíziou, ktorú je potrebné vykonať každých 5 rokov. Nejde len o odporúčanie spoločností, ktoré nádrže predávajú, čistenie nádrže prikazuje norma STN 753415 a Vodného zákona, podľa ktorej je nutné nádrž vyčistiť raz za 5 rokov pred vlastnou revíziou nádrže. 

 

Ako čistíme nádrže na PHM? 

 

Ako spoločnosť zabezpečujeme okrem predaja certifikovaných nádrží rôznych veľkostí aj  revízie a čistenie nádrží na PHM, v ktorých skladujete benzín, naftu, olej, ľahké vykurovacie oleje a mazut.

 

Po úvodnej prehliadke nádrže naši pracovníci demontujú veko nádrže a odsajú látku, ktorú skladujete v nádrži a je použiteľná pre ďalšie účely do vopred pripravených čistých barelov. Po odčerpaní látky nastupuje na scénu technik, ten vstúpi do nádrže a ručne odčerpá zvyšky kalov, ktoré zostali na dne nádrže. Profesionálne školený pracovník nádrž vytrie do sucha a zoškriabe usadeniny, ktoré vznikajú pri skladovaní PHM na stenách nádrže. 

 

Ekologické zlikvidovanie kalu z nádrže

 

Kal z nádrže patrí medzi nebezpečný odpad, ktorý musíte zlikvidovať podľa platných noriem. Naša spoločnosť po vyčistení nádrže kal odvezie a zabezpečíme ekologické zlikvidovanie tohto nebezpečného odpadu z nádrže odbornou spoločnosťou. Majiteľovi nádrže odovzdáme relevantné dokumenty o likvidácii jeho odpadu ekologickou cestou. 

 

Po odstránení kalu a usadenín vie pracovník vykonať vizuálnu kontrolu zvarov nádrže a skontrolovať, v akom stave sa vaša nádrž nachádza, či je bezpečná pre ďalšie užívanie. Pri kontrole školený pracovník vykoná defektoskopiu vnútorného plášťa nádrže. Čo to v praxi znamená? Pracovník nedeštruktívnym spôsobom zistí možné defekty v materiáli vašej nádrže a dokáže po vykonaní defektoskopie predpovedať možnosť vzniku materiálovej poruchy v nádrži. 

 

Klientovi vystavíme po vykonaní kontroly a čistení nádrže protokol o vyčistení nádrže a ekologickej likvidácii kalu z nádrže - Evidenčný list na prepravu nebezpečných odpadov po území SR. Naši pracovníci sú preškolení o zásadách ekologickej likvidácie a na všetky práce používajú zodpovedajúce technické zariadenie.

Mnohí majitelia nádrží si myslia, že dokážu nádrž na PHM vyčistiť svojpomocne alebo si vyberajú spoločnosti, ktoré nemajú povolenia a vyškolených pracovníkov na tento úkon. Čistenie a revízia nádrže so sebou prinášajú mnohé riziká, na ktoré sú naši pracovníci školení a pripravení na ne reagovať. Ide o prácu s nebezpečnými horľavými látkami a ich následnú likvidáciu a profesionálnu kontrolu kvality nádrže, v ktorej sa tieto látky budú naďalej skladovať. Preto odporúčame nechať kontrolu, čistenie a revíziu vašej nádrže na odborníkoch. Tento spôsob čistenia nádrží je jediný, ktorý vám zaručuje bezproblémový chod vašej čerpacej stanice.

 

Obráťte sa pri čistení nádrže na odborníkov a zvoľte si bezpečnosť. Sme tu pre vás. 

 

Váš tím Jumos

 

Čistenie a revízia nádrže na PHM: Bezpečné vyčistenie a kontrola vašej nádrže