• 24.06.2021

Záchytné vane a ich využitie na pracoviskách

V prípade, že pracujete s horľavými, chemickými a inými nebezpečnými látkami, je dôležitá bezpečnosť pri práci. Ohrození sú zamestnanci i životné prostredie. Pri práci s nebezpečnými látkami hrozí ich únik. Preto sa na pracoviskách, kde sa takéto látky skladujú, využívajú záchytné vane

 

Čo je to záchytná vaňa? 

Záchytná vaňa je nádoba, ktorá je umiestnená pod sudy alebo IBC kontajnery s nebezpečnými látkami, ako sú oleje, riedidlá, laky, chladiace kvapaliny, rôzne emulzie a iné chemikálie. Záchytná vaňa má za úlohu, ako z jej názvu vyplýva, zachytiť prípadný únik skladovaných nebezpečných látok na pracovisku. 

 

Materiál a veľkosť záchytnej vane 

Výber materiálu záchytnej vane závisí vždy od skladovaného média, ktoré je potrebné vo vani zachytiť. Väčšinou sa používa materiál - GRP (sklolaminát), ktorý poskytuje dostatočnú odolnosť. Záchytné vane GRP sú pre vás ideálnou voľbou, pretože spájajú vlastnosti plastu a ocele, čím ponúkajú vysokú odolnosť. Záchytné vane z materiálu GRP môžu byť postavené priamo na zemi, jedna z ich vlastností je vysoká pevnosť a absolútna odolnosť voči korózii. 


Záchytné vane si viete zvoliť aj v plastovom či oceľovom prevedení. Pri plastovom prevedení je vaňa vyrobená z materiálu polyetylén (PE). Vďaka tomuto materiálu majú záchytné vane vysokú chemickú odolnosť.

 

Výber záchytnej vane

Vybrať si viete rôzne veľkosti, objemy záchytnej vane, podľa toho, koľko látky by mala v prípade úniku zachytiť. Odporúča sa vybrať vaňu s objemom minimálne 10 % z celkového objemu skladovaného materiálu – chemikálie. Pri skladovaní ropných látok v jednoplášťových nádobách (208 litrov sud) je legislatívna požiadavka, aby záchytná vaňa dokázala zachytiť celý objem jednej skladovanej nádoby (200 litrov). Z tohto dôvodu sú záchytné vane vyrábané so záchytným objemom minimálne 220 litrov. Pri skladovaní nebezpečných látok v 1000 litrov IBC kontajneroch máme pre vás v ponuke kvalitné záchytné vane v rôznych materiálových prevedeniach so záchytným objemom 1100 litrov.

 

Využitie záchytnej vane

Skladovanie nebezpečných, horľavých látok má isté pravidlá, ktoré určuje platná legislatíva. Bezpečnosť na pracovisku je základným pilierom pri práci s nebezpečnými látkami. Preto by mali byť sudy alebo IBC kontajnery s obsahom chemikálií uskladnené tak, aby spĺňali bezpečnostné podmienky. 


Pre zachovanie bezpečnosti a obmedzenie rizika kontaminácie životného prostredia je z tohto dôvodu dôležité zabezpečiť pod sudy a IBC kontajnery s chemikáliami záchytné vane, ktoré v prípade úniku nebezpečnej látky, zachytia uniknutý obsah. Chráňte svoje pracovisko i prírodu. 

Záchytné vane a ich využitie na pracoviskách